Bouwvergunning

Het verdient aanbeveling om vroegtijdig bij Uw gemeente te informeren in hoeverre een bouwvergunning is vereist.

In de meeste gevallen zal er slechts sprake zijn van een zgn. meldingsplicht, hoewel dit per gemeente kan verschillen. Criteria hiervoor kunnen o.a. zijn de netto oppervlakte van het te bouwen object, de nokhoogte, alsook de netto oppervlakte van de eventueel reeds aanwezige bijgebouwen.

Indien U dit wenst kunnen wij dit traject voor U verzorgen.

© Copyright 2020 - Hendriks Houtbouw
Design & Hosting by KVproIT